KVKK Elektronik Posta Aydınlatma Metni

İşbu elektronik posta iletisi içeriğinde bulunan veya tarafınızca elektronik posta iletisi atılması suretiyle elde edilen ve işlenen “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Lokasyon Konum Bilgisi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi ve Finansal Bilgiler ile bu ileti aracılığı ile işlenen, iletilen diğer kişisel veriler” kategorilerindeki kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu Uludağ İş Mevzuatı Danışmanlığı İnsan Kaynakları Hizmetleri Anonim Şirketi (“Uludağ Danışmanlık”) firmasıdır.

İletilen bu kişisel veriler, Uludağ Danışmanlık sorumluluğunda olup, sadece firmanın veya ilgili gerçek kişinin sağlanan danışmanlık hizmet ilişkisi veya tarafınızla iletişimin sağlanmasını gerektirecek diğer amaçlar doğrultusunda, bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri, temsilcileri ile iletişime geçilmesi, şirket faaliyetlerinin tüm süreçlerine dair bilgi ve belgelerin Uludağ Danışmanlık şirket faaliyetleri ile sınırlı olarak kullanılması, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü amaçlarıyla işlenebilir ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilir.

Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. Bu elektronik postaya iletilerine cevap vermek suretiyle göndereceğiniz elektronik posta iletilerinin içeriğinde bulunan kişisel veriler; Outlook sunucuları üzerinden toplanmakta olup, sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması ve meşru menfaatin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 5/2-c veya 5/2-f maddeleri gereği işlenmektedir.

Uludağ Danışmanlık; tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel verileri ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen kişisel veriler Uludağ Danışmanlık iş/çözüm ortakları, hizmet sağlayıcıları/ tedarikçileri, müşterileri, gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlara taraflar arasındaki hukuki ilişkinin amacıyla sınırlı olarak Kanunun 8. Maddesi doğrultusunda aktarılabilir.

Elektronik ileti yoluyla veri sorumlusu Uludağ Danışmanlık’a iletilen, aktarılan kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre internet sitemizde yayınlanmış olan KVKK BAŞVURU FORMUNU doldurarak iletebilirsiniz.

Detaylı bilgi için www.uludagis.com adresinde yayınlanan KVKK Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

Yasal Uyarı (Disclaimer)

Almış olduğunuz bu elektronik posta ve bu posta ile iletilen tüm dosyalar sadece göndericisi tarafından alması amaçlanan yetkili gerçek veya tüzel kişinin kullanımı içindir. Şayet bu elektronik postanın yetkili alıcı değilseniz; bu elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu elektronik postayı yanlışlıkla aldıysanız derhal silmeniz gerekmektedir. Uludağ Danışmanlık bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu hususunda garanti vermemektedir. Bu sebeple, size iletilen bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değiliz. İletilen bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye ait olup, Uludağ Danışmanlık görüşlerini yansıtmayabilir.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. Uludağ Danışmanlık makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever. The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the opinions of Uludağ Danışmanlık.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.