4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı için
uygulanacak olan asgari ücret, 01.01.2024 ila 31.12.2024 tarihleri arası için tespit edilerek 30.12.2023 tarihli ve 32415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 01.01.2024 ila 31.12.2024 tarihleri arası için bir
günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 666,75 (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) Türk Lirası olarak
tespit edilmiştir.
Buna göre, 01.01.2024 ila 31.12.2024 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas
günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe
bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para
cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda
gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları


1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;


a) Özel sektörde:


01.01.2024 ila 31.12.2024 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 666,75 TL
Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,50 TL
Günlük kazanç üst sınırı : 5.000,63 TL (*)
Aylık kazanç üst sınırı : 150.018,90 TL

b) Kamu sektöründe:


15.12.2023 – 14/.1/2024 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2023 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 447,15 TL x 16 gün = 7.154,40 TL
2024 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 666,75 TL x 14 gün = 9.334,50 TL
15/12/2023-14/1/2024 devresi için : 7.154,40 TL + 9.334,50 TL =16.488,90 TL

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.