23 Şubat 2024

Şubat Ayı Prim Gün Sayısının Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar

Şubat Ayı Prim Gün Sayısının Hesaplanmasında Özellik Arz Eden Durumlar Şubat ayının 28 ya da 29 gün çekmesi nedeniyle bu...

13 Şubat 2024

İşyerine Zarar Veren İşçiden Bu Zarar Kesilebilir Mi?

İşyerine Zarar Veren İşçiden Bu Zarar Kesilebilir Mi? 4857 Sayılı İş Kanununun 25. maddesinin II. Fıkrasının (ı) bendi gereğince ‘işçinin...

7 Şubat 2024

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı İşbaşı eğitim programı; nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre...

5 Şubat 2024

FOSTER Projesi

FRIT II İSTİHDAM TAAHHÜTLÜ KOBİ DESTEK PROGRAMI Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından...

1 Şubat 2024

2024 Yılında Sigortalı Başına 700 TL Asgari Ücret Desteği Verilecektir

25/01/2024 tarihinde TBMM’ de kabul edilen 7495 sayılı Kanunun asgari ücret desteğine ilişkin 6 ıncı maddesi ile 5510 sayılı Kanuna...

25 Ocak 2024

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Genelgesi

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2024 yılı içinuygulanacak olan asgari ücret, 01.01.2024 ila...

19 Ocak 2024

KVKK Ceza Tutarları

6698 SAYILI KANUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARI 6 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, idari...

19 Ocak 2024

2024 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2024 tarihinde yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi ile 2024 yılı ilk 6 ayında uygulanacak...

5 Ocak 2024

7491 Sayılı Kanunla İş ve Sosyal Güvenlik Alanında Yapılan Değişiklikler

7491 sayılı kanunla; 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun ertelenmesi,...