Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanlığı

İş kazası ve meslek hastalığında işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu gibi konularda eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunulmaktadır. Prim Borçları ve İdari Para Cezalarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ‘na yapılacak başvuru ve itirazlarda uzmanlarımız tarafından rehberlik yapılmaktadır. İşyeri ile ilgili yapılacak inceleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin, işyeri kayıtları ve ibraz edilecek belgelerin hazırlanılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İş Hukuku Danışmanlığı

1

İşyerinde çalışan ve işe yeni alınacak olan personelin işe girişinden ayrılışına kadarki sürecin yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesi için gereken bilgilendirme, eğitim ve doküman desteği sunuyoruz.

2

İş sözleşmeleri ve çeşitleri, özlük dosyaları, ücret bordrolarının incelenmesi, çalışma süreleri, ara dinlenme süreleri, tatil günlerindeki çalışma durumları, ücretle ilgili hususlar, fazla çalışma ücretleri, yıllık izin ve denkleştirme uygulamaları, telafi çalışması, serbest zaman uygulamaları analizinin yapılması ve raporlanması hizmetleri sunmaktayız.

3

İşverenin muhatap olduğu Kıdem ve İhbar Tazminatları, Fazla Mesai vs. gibi işlemler ile işe iade davalarında hukuk biriminize mevzuat kapsamında uygulamalara yönelik destek hizmeti vermekteyiz.

Check-up Hizmetimiz

Özlük Dosyaları ve Bordrolarınızın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku açısından doğru hazırlanıp hazırlanmadığından emin misiniz? Olası SGK veya İŞ-KUR denetimlerinde cezai bir durumla karşılaşılmaması veya ceza riskinin minimum seviyeye düşürülmesi için çabalıyoruz.
Uzmanlarımızca gerekli incelemeler hassasiyet ile yapılmakta ve Check-up Denetim Raporu hazırlanarak tarafınıza sunulmaktadır.

Çalışma hayatı mevzuatının 5510 ve 4857 sayılı Kanunlar, onlarca yönetmenlik, genelge ve tebliğler ile düzenlenmiş olması, mevzuatın sürekli değişmesi, kamu idaresi ve yargı tarafından açıklanan görüş ve kararların zaman zaman birbiriyle çelişmesi uygulama karmaşıklığına neden olduğu için iş yerlerinin mevzuata uygun hareket etmesini de zorlaştırmaktadır.

Bahsi geçen kanunlar ve ikincil mevzuat kapsamında iş yerinizin uygulamaları incelenerek eksik bulunan kısımlar ve çözüm önerileri rapor olarak sunulmaktadır.

Kataloglarımız
  • Uludağ İş
    Kataloğumuz
  • Ticaret Bakanlığı
    Teşvikleri Kataloğumuz
LOGO
Yardıma ihtiyacınız olduğu anda biz yanınızdayız.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.