2024 Yılı Mali Tatili

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (20’si dahil) mali tatil uygulanmaktadır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar ve bu ayın 20’sinde (yirmisi dahil) sona erer.

2024 yılında, 30 Haziran tarihinin tatil günü olması nedeniyle Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden gün olan 2 Temmuz günü mali tatil başlayacaktır.

Mali tatil kapsamında olan ve son günü mali tatile rastlayan süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten ve mali tatil kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

Mali tatil kapsamına girmeyen işlemler şunlardır:
  • İşveren ve sigortalıların 6183 ve diğer kanunlardan kaynaklı ödeme yükümlülükleri,
  • Dava açma süreleri ile ilgili kanunlardan kaynaklı tebligatlar,
  • İş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri,
  • Toplu işçi çıkarma durumunda Çalışma ve İş Kurumuna yapılacak olan bildirimler,
2-20 Temmuz 2024 Mali Tatilin SGK Yükümlülükleri Nasıl Uygulanacak?

Örnek 1: 01.03.2022 tarihinde tescil edilmiş tekstil fabrikası işyerinde, 05.07.2024 tarihinde işe başlatılacak olan A sigortalısına ait sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 04.07.2024 tarihinde verilmesi gerekmekte ise de 04.07.2024 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, işverence bu bildirgenin en geç mali tatilin sona erdiği Temmuz ayının 20. gününü takip eden yedinci günün sonuna kadar (27.07.2024 tarihi tatil gününe denk geldiğinden 29.07.2024 tarihine kadar) verilmesi halinde, sigortalı işe giriş bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek 2: 25.06.2024 tarihinde işten ayrılan B sigortalısının sigortalı işten ayrılış bildirgesi, en geç 10 günlük sürenin sonu olan 05.07.2024 tarihinde verilmesi gerekmekte ise de 05.07.2024 tarihinin mali tatile rastlaması nedeniyle, işverence bu bildirgenin en geç mali tatilin sona erdiği Temmuz ayının 20. gününü takip eden yedinci günün sonuna kadar (27.07.2024 tarihi tatil gününe denk geldiğinden29.07.2024 tarihine kadar) verilmesi halinde, sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek 3: 12.07.2024 tarihinde işten ayrılan C sigortalısının sigortalı işten ayrılış bildirgesi, en geç 10 günlük sürenin sonu olan 22.07.2024 tarihinde verilmesi gerekmekte ise de 22.07.2024 tarihinin mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde bulunması nedeniyle, işverence bu bildirgenin en geç mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün sonu olan 25.07.2024 tarihine kadar verilmesi halinde, sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal sürede verilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Örnek 4: 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş büro işyerinde, 02.07.2024 tarihinde işe başlatılacak olan D sigortalısına ait sigortalı işe giriş bildirgesinin en geç 01.07.2024 tarihinde verilmesi gerekmektedir. 01.07.2024 tarihi mali tatil kapsamında olmadığı için ilgilinin sigortalı işe giriş bildirgesinin 01.07.2024 tarihine kadar verilmemesi halinde sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanacaktır.

Mali tatil dönemine denk gelen sosyal güvenlik alanındaki düzenlemelerin 2024 yılındaki uygulanma süreleri, aşağıda belirtilmiştir:

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.