1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 • Sağlanan destek, hibe şeklindedir (geri ödemesizdir).
 • Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.
 • Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve programın uygulama esasları gereği 18 ayı aşamaz.
 • Proje bütçesi en fazla 2.400.000 TL’dir.
 • Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır.
 • Hibe miktarı bu program için maksimum 1.800.000 TL’dir.

1507 – KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.

Program kapsamında desteklenen gider kalemleri aşağıda belirtilmiştir:
 1. Personel giderleri,
 2. Seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
 6. Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.
Kimler Başvurabilir?
1507 – KOBİ Ar-Ge Destek Programına sadece KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.
Kataloglarımız
 • Uludağ İş
  Kataloğumuz
 • Ticaret Bakanlığı
  Teşvikleri Kataloğumuz
LOGO
Yardıma ihtiyacınız olduğu anda biz yanınızdayız.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.