Yeşil Sanayi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı

Yeşil Sanayi Destek Programın Amacı

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Ön Şartlar
 1. Başvuru tarihleri 8 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 arasındadır.
 2. İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C)
 3. Küçük veya Orta Büyüklükte işletme olmalı (KOSGEB sayfasından e-Devletle öğrenilebilir)
 4. İşletme 08 Aralık 2021 ve öncesi kurulmuş olması gerekir.
 5. Findeks Kredi notu orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 6. Son mali yıl verilerine göre net satış hasılatı proje tutarından fazla olmalıdır. Eğer proje tutarı net satış hasılatından fazla ise proje tutarı net satış hasılatına oranla azaltılmalıdır.
 7. Bilanço esasına göre defter tutan işletme olmalıdır.
 8. Proje Toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.
 9. Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.
 10.  Proje miktarının %70 oranında destek sağlanır.
 11. Sağlanan destek proje bitim tarihinden itibaren bir yıl geri ödeme talep edilmez. Bir yıl sonra 4 ay aralıklarla 6 eşit taksitle faizsiz geri ödenir.
 12. Toplam destek tutarı 4.000.000 TL’yi geçemez
 13.  Enerji, su, hammadde, atık geri dönüşümü, döngüsel ekonomi verimliliği kapsamında artı sağlayacak makinaların alınması gerekmektedir.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.