YEŞİL SANAYİ DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Yeşil Sanayi Destek Programın Amacı

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ‘lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmak amacıyla Dünya Bankası’nın desteği ile Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ortakları KOSGEB, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

Ön Şartlar

1- Başvurunuzu 8 Aralık 2023 – 30 Kasım 2024 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
2- Faaliyet alanı desteklenen Nace faaliyet alanında olmalıdır. (Ek-1)
3- Küçük veya orta büyüklükte işletme olmalıdır. (KOSGEB Sayfasından E Devletle Öğrenilir)
4- İşletmenin 08 Aralık 2021 ve öncesi kurulmuş olması gerekir.
5- Findeks kredi notu orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
6- Son mali yıl verilerine göre net satış hasılatı proje tutarından fazla olmalıdır. Eğer proje tutarı net satış hasılatından fazla ise proje tutarı net satış hasılatına oranla azaltılmalıdır.
7- Son 12 aydaki aylık elektrik tüketimi ortalama 20 bin kWh olmalıdır. (Bir yılda 20 Tep)
8- Bilanço esasına göre defter tutan işletme olmalıdır.
9- Bağlantı anlaşması ve çağrı mektubuna sahip olmalıdır. (Elektrik Dağıtımı Yapan Şirketten)
10- Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.
11- Yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için gerekmektedir.
12- Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 aydır.
13- Proje miktarının %60 oranında destek sağlanır.
14- Sağlanan destek proje bitim tarihinden itibaren bir yıl geri ödeme talep edilmez. Bir yıl sonra 4 ay aralıklarla 6 eşit taksitle faizsiz geri ödenir.
15- Toplam destek tutarı 14.000.000 TL’yi geçemez.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.