Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05.01.2024 tarihinde yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi ile 2024 yılı ilk 6 ayında uygulanacak olan memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 01.01.2024-30.06.2024 döneminde geçerli olan aylık katsayı (0,760871), taban aylık katsayısı (11,909083), yan ödeme katsayısı (0,241297) olarak belirlenmiştir.

1) Kıdem Tazminatı Tavanı

Bu katsayılara bağlı olarak 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak kıdem tazminatı tavanı brüt 35.058,58 TL’ye yükselmiştir. Kıdem tazminatı; SGK primi ve gelir vergisinden istisna olup, sadece damga vergisine tabidir. Kıdem tazminatı tavanının, damga vergisi istisnası uygulanmaksızın, tamamından damga vergisi kesildikten sonra net tutarı 34.792,49 TL’dir.

2) Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4. maddesinde hizmet erbabına ödenen çocuk zammının, devletçe verilen miktarları aşmayan kısmının, gelir vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 202. maddesinde çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden çocuk yardımının ödeneceği hükme bağlanmıştır. 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanacak gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarı, şu şekildedir:

 Çocuğun Yaşı             Hesaplama Şekli        Tutar (TL)

0-6 yaş grubu için:      500 x Aylık katsayı       380,44 TL

Diğer çocuklar için:     250 x Aylık katsayı       190,22 TL

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.