6111 Sayılı Teşvik

4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği, yani 6111 sayılı SGK teşviki, eğer uzatılmazsa 31.12.2023 tarihinde sona erecektir. Yani, uzatılmadığı takdirde, 1 Ocak 2024’ten sonra işe alınan kişilerin 6111 sayılı işveren teşvikinden yararlanması mümkün olmayacaktır. Söz konusu teşvikin süresinin uzatılması Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmakta olup, hali hazırda uzatılıp-uzatılmayacağı konusunda bir belirsizlik söz konusudur.

31.12.2023 tarihi ve öncesinde işe giren personeller diğer kriterleri de sağlaması durumunda 6111 sayılı teşvikten yararlanmaya devam edecektir. Örneğin 2023/Aralık ayında işe giren bir personel, 6111 sayılı SGK teşvikinden 24 ay yararlanma imkânı varsa, 2025/Aralık ayına kadar yararlanacaktır. Ancak aynı personel 1 Ocak 2024 ve sonrasında işe alındığı takdirde, 6111 sayılı SGK teşviki uzatılmazsa, yararlanma imkânı olmayacaktır.
Dolayısıyla, yeni personel almak isteyen İşverenlerimizin, personel alımlarını, yeni yıla bırakmadan, 2023/Aralık ayında yapmaları, İşverenin 6111 sayılı Teşvikten yararlanma imkânı bakımından önem arz etmektedir.