7491 sayılı kanunla; 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunun ertelenmesi, çalışan emeklilere de 5.000 TL ikramiye ödenmesi, 2014 öncesine ait genel sağlık sigortası prim borçlarının silinmesi, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının ertelenmesi gibi konularda değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 28.12.2023 tarih 32413 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişikliklere maddeler halinde aşağıda değinilmiştir:

  1. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 38. maddesinin birinci fıkrasının (a)bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir. Bu ertelemeye bağlı olarak (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanının; (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanının görevlendirilebileceği işyerlerinde, 31.12.2024 tarihine kadar görevlendirilebilecektir.
  2. 5510 sayılı kanunun geçici 98. maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklikle, 2023/Ekim ayı içerisinde 5510 sayılı kanun kapsamına girecek şekilde çalışması nedeniyle 5.000 TL ikramiyeyi alamayan emeklilerin de 5.000 TL tutarındaki ikramiyeyi almaları sağlanmıştır.
  3. 5510 sayılı kanuna eklenen geçici 100. madde ile 60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında olan genel sağlık sigortalılarının, 01.01.2014 tarihi öncesine ait olan ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları ile gecikme cezası ve gecikme zammı borçları terkin edilmiştir.
  4. 4447 sayılı kanunun geçici 22. maddesinde yer alan “31/12/2023” ibaresi “31/12/2024” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklikle, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının başlangıcı 31.12.2024 tarihine ertelenmiştir.

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.