Çalışma Bakanlığı Müfettişleri ve SGK Denetmenleri Planlı Denetimlere Başlamıştır !

ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2024 yılında işin yürütümü yönünden planlı denetime tabi tutulacak sektörler belirlenmiş ve denetimlere başlanmıştır.

Programlı teftişlerde temel amaçlar;
İşçi ve işverenlerin çalışma mevzuatı hakkında bilgilendirilmesinin sağlanması,
İşyerlerinde mevcut çalışma süreleri ile ara dinlenme süreleri tespit edilerek, mevzuatın üzerindeki günlük ve haftalık çalışma sürelerinin (iş süreleri, ara dinlenmeleri, gece çalışmaları, vardiyalı çalışma) yasal sürelere uygun olarak düzenlenmesinin sağlanması,
İşçilerin, dinlenme haklarını (ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil, yıllık ücretli izin) yasal hükümler çerçevesinde kullanmalarının sağlanması,
İşçilerin hak etmiş oldukları ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları ücretleri vb. ücret alacakların zamanında ve tam olarak ödettirilmesinin sağlanması,
Çalışma mevzuatında kadın işçilere yönelik olarak getirilen hakların kullandırılması,
Kadın işçilerin çalışma koşularında eşitliğe aykırı uygulamaların varlığının araştırılması ve tespiti halinde aykırılığın ortadan kaldırılmasının sağlanması
Sektörde kayıt dışı istihdamın önlenmesi,
Kayıt dışı ödeme (sigortasızlık, gün eksikliği, fiili-kaydi ücret farklılığı, ücretlerin elden ödenmesi gibi) ve asgari ücretin altında ücret ödenmesinin engellenmesi
Ödemelerin kayıt altına alınması, böylelikle haksız rekabetin önlenmesi amacı ile yapılmaktadır.


Duyuru
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2024 yılı programlı teftiş
kapsamındaki sektörler belirlendi
ÇSGB Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2024 yılında işin yürütümü yönünden planlı
denetime tabi tutulacak sektörler belirlenmiş ve denetimlere başlanmıştır.

a) Otel konaklama
b) Zincir marketler
c) Çağrı merkezleri
d) Yeraltı maden işletmeleri
e) Tarım işletmeleri (50’den fazla işçi çalıştıran)
f) Tekstil işyerleri
g) Lokanta işyerleri

olarak belirlenmiştir.

Programlı teftişlerde temel amaçlar işçi ve işverenlerin çalışma mevzuatı hakkında
bilgilendirilmesinin sağlanması, işyerlerinde mevcut çalışma süreleri ile ara dinlenme süreleri
tespit edilerek, mevzuatın üzerindeki günlük ve haftalık çalışma sürelerinin (iş süreleri, ara
dinlenmeleri, gece çalışmaları, vardiyalı çalışma) yasal sürelere uygun olarak düzenlenmesinin
sağlanması, işçilerin, dinlenme haklarını (ara dinlenmesi, hafta tatili, ulusal bayram ve genel
tatil, yıllık ücretli izin) yasal hükümler çerçevesinde kullanmalarının sağlanması, işçilerin hak
etmiş oldukları ücret, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil günü çalışmaları
ücretleri vb. ücret alacakların zamanında ve tam olarak ödettirilmesinin sağlanması, çalışma
mevzuatında kadın işçilere yönelik olarak getirilen hakların kullandırılması, kadın işçilerin
çalışma koşularında eşitliğe aykırı uygulamaların varlığının araştırılması ve tespiti halinde
aykırılığın ortadan kaldırılmasının sağlanması, sektörde kayıt dışı istihdamın önlenmesi, kayıt
dışı ödeme (sigortasızlık, gün eksikliği, fiili-kaydi ücret farklılığı, ücretlerin elden ödenmesi
gibi) ve asgari ücretin altında ücret ödenmesinin engellenmesi, ödemelerin kayıt altına
alınması, böylelikle haksız rekabetin önlenmesi amacı ile yapılmaktadır.
Sektörel programlı teftişler iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. İlk aşamada yapılan
denetimlerde tespit edilen noksanlıklar ve aykırılıkların giderilmesini teminen işverenlere bir
süre verilmektedir. İkinci aşamada ise verilen süre içerisinde giderilmeyen noksanlıklar ve
aykırılıklar hakkında idari işlem uygulanmaktadır. Raporlar aynı zamanda ilgisine göre sosyal
güvenlik kurumu ile de paylaşılmaktadır.

Saygılarımla…

Tugay Yıldızhan
Mali müşavir

EĞİTİM TALEBİNİZ

Eğitim başvuru formumuzu doldurarak ön kaydınızı oluşturun. Detaylar için biz size dönüş yapalım. Aşağıdan hangi eğitimimize katılmak istiyorsanız seçebilirsiniz.